Základy štatistiky pre inžinierov [Ida Stankovianska] | edis.uniza.sk

Základy štatistiky pre inžinierov
Ida Stankovianska

Základy štatistiky pre inžinierov

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1420-16.90207.87

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2018

Anotácia

     Predkladané akriptá sú určené  predovšetkým  študentom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ale môžu poslúžiť  aj všetkým, ktorí chcú zvládnuť základné štatistické metódy. Skriptá pokrývajú  osnovy  predmetu pravdepodobnosť a štatistika, ktorý nadväzuje na predmet diskrétna pravdepodobnosť vyučovaný v prvom ročníku študijného programu informatika. U študentov iných  študijných  programov sa predpokladajú  aspoň základné vedomosti z teórie  pravdepodobnosti.
     Text je členený do pitich kapitol, ktoré svojim obsahom  a usporiadaním  zodpovedajú aktuálnym  prednáškam z tohto predmetu. Prvá kapitola je najobsiahlejšia a venovaná je teórii pravdepodobnosti. Dôraz  je kladený  (v duchu osnov predmetu) na spojitú náhodnú premennú, jej charaketristiky a rozdelenia pravdepodobnosti. Pre ucelený pohľad súbežne uvádzame definície zásadných pojmov tak pre spojitú  ako aj pre diskrétnu  náhodnú premennú. Nasledujúce kapitoly sú venované  základom štatistiky.
     Teoretický výklad v kapitolách je doplnený riešenými príkladmi. V každom riešenom príklade je aj stručne zhrnutá teória, potrebná k riešeniu  príkladu. V kapitolách venovaných  štatistickým  metódam spracovania údajov,  ukážeme ako sa riešia príklady "dosadením do vzorca", ale aj s využitím  možností, ktoré ponúka Excel. Tabuľkový editor Excel sme zvolili na výučbu štatistiky preto, lebo je dostupný každému užívateľovi   M i k r o s o f t    O f f i c c e  a od študenta, resp.  čitateľa skrípt, sa vyžadujú iba základné zručnosti  pri práci s ním.
     Každá kapitola končí príkladmi, ktoré sú určené čitateľovi  na vlastné precvičovanie. Koniec kapitoly obsahuje výsledky neriešených príkladov. Na podporu samostatnej  práce študentov pri štúdiu štatistiky na webovej  stránke https://frcatel.fri.uniza.sk/ PaS sú v elektronickej podobe umiestnené   zadania úloh a súbory dát potrebných na ich  vyriešenie, ako aj podrobné riešenia.
   

Z obsahu

Úvod
1      Teória pravdepodobnosti


        1.1    Pravdepodobnosť  náhodného javu
        1.2    Náhodná premenná
        1.3    Náhodný vektor
        1.4    Charakteristiky náhodných premenných
        1.5    Dôležité rozdelenia pravdepodobnosti
        1.6    Limitné vety

2     Popisná štatistika

         2.1    Úvod do štatistiky                            

3     Induktívna štatistika

         3.1    Bodové odhady  
         3.2    Intervalové odhady parametrov
         3.3    Intervaly spoľahlivosti

4       Testovanie hypotéz

         4.1    Prístupy k testovaniu hypotéz                
         4.2    Jednovýberové testy pre parametre normálneho rozdelenia                
         4.3    Dvojvýberové testy o zhode parametrov
         4.4    Párový t-test
         4.5       test dobrej zhody
         4.6       test nezávislosti

5       Korelačná a regresná analýza

         5.1    Korelačná analýza                
         5.2    Regresná analýza                

Literatúra
        


          CD - Pokročilé databázové systémy  1. diel - Umenie programovania a administrácie

CD - Pokročilé databázové systémy 1. diel - Umenie programovania a adm...

Karol Matiaško, Monika Vajsová, Michal Kvet
2,60SKLADOM

CD - Pokročilé databázové systémy 2. diel - Architektúra, programovanie s objektmi a XML

CD - Pokročilé databázové systémy 2. diel - Architektúra, programovani...

Karol Matiaško, Monika Vajsová, Michal Kvet
2,60SKLADOM

CD - Analýza údajov s využitím nástroja Excel. Základy práce v tabuľkovom procesore

CD - Analýza údajov s využitím nástroja Excel. Základy práce v tabuľ...

Elena Zaitseva, Jozef Kostolný, Miroslav Kvaššay
7,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online pr...

Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
25,20SKLADOM