Úvod do systematickej etiky [Monika Zaviš] | edis.uniza.sk

Úvod do systematickej etiky
Monika Zaviš

Úvod do systematickej etiky

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1410-211.00331.39

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Úvod do systematickej etiky je vysokoškolskou učebnicou pre poslucháčov študijných programov humanitného zamerania. Jej cieľom je teoreticko-vedomostná a prakticko-morálna formácia študentov. Spôsob podania látky je jednoduchý, systematický a názorný. Na uľahčenie pochopenia jednotlivých etických kategórií, starších koncepcií, vybraných normatívnych  a aplikovaných  etík autorka využíva  množstvo príkladov z dejín, filozofie, literatúry, kinematografie, lekárskych kazuistík, náboženských spisov etc., ktoré sú reálnou konkretizáciou  témy zasadenou do jej existenčného rámca. Učebnica zohľadňuje poznatky najnovších publikácií k parciálnym témam vo viacerých jazykoch, čím sleduje, aby sa slovenskí študenti vzdelávali v etike na porovnateľnej úrovni, ako je tomu v zahraničí a aby študijný text  bol pre nich aktuálnou, živou platformou konfrontácie so skutočnosťou, ktorá ich obklopuje a v ktorej budú pôsobiť odborne, ale aj bežne riešiť morálne dilemy, ktoré  nastoľuje najmä rapídny vývoj exaktných vied a technológií.

Z obsahu

1.     Etika ako vedecká disciplína

    1.1.     Definícia a členenie etiky

    1.2.     Hlavné kategórie etiky

         1.2.1.     Morálka

         1.2.2.     Človek

         1.2.3.     Dôstojnosť

         1.2.4.     Etická dilema

         1.2.5.     Šťastie

         1.2.6.     Hodnota

         1.2.7.     Cnosť

         1.2.8.     Pravda

         1.2.9.     Spravodlivosť a teodicea

         1.2.10    Dobro a zlo

         1.2.11    Zodpovednosť

         1.2.12.   Právo a sloboda

         1.2.13.   Svedomie

         1.2.14    Filozofické kategórie etiky

2.    Zo starších dejín etických  koncepcií

      2.1.    Chammurapiho zákonník

      2.2.    Hippokratova prísaha
 
      2.3.    Etika v Starej a Novej zmluve

      2.4.    Etika v Koráne

      2.5.    Etika v ďalších náboženstvách

      2.6.    Pythagoras zo Samosu (570 - 490 p. n. l.)

      2.7.    Aurelius Augustinus (354 - 430)

3.  Vybrané normatívne etiky

      3.1.    Etika cnosti

      3.2.    Deontologická etika Immanuela Kanta

      3.3.    Etika úcty k životu Alberta Schweitzera

      3.4.    Situačná etika

4.    Vybrané aplikované etiky

      4.1.    Etika vybraných medziľudských vzťahov

      4.2.    Etika starostlivosti

      4.3.    Etika vo výchovno-vzdelávacom procese

      4.4.    Bioetika

         4.4.1.    Etika výskumu

         4.4.2.    Lekárska etika

         4.4.3.    Ošetrovateľská etika

         4.4.4.    Etika starnutia a smrti

         4.4.5.    Etický postoj k zvieratámCvičenia z biografistiky

Cvičenia z biografistiky

Pavol Parenička
7,20SKLADOM

Vybrané kapitoly zo systematickej etiky

Vybrané kapitoly zo systematickej etiky

Bohumír Hulan, Jana Dzúriková
10,75SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM