Úvod do systematickej etiky [Monika Zaviš] | edis.uniza.sk

Úvod do systematickej etiky
Monika Zaviš

Úvod do systematickej etiky

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1410-211.00331.39

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Úvod do systematickej etiky je vysokoškolskou učebnicou pre poslucháčov študijných programov humanitného zamerania. Jej cieľom je teoreticko-vedomostná a prakticko-morálna formácia študentov. Spôsob podania látky je jednoduchý, systematický a názorný. Na uľahčenie pochopenia jednotlivých etických kategórií, starších koncepcií, vybraných normatívnych  a aplikovaných  etík autorka využíva  množstvo príkladov z dejín, filozofie, literatúry, kinematografie, lekárskych kazuistík, náboženských spisov etc., ktoré sú reálnou konkretizáciou  témy zasadenou do jej existenčného rámca. Učebnica zohľadňuje poznatky najnovších publikácií k parciálnym témam vo viacerých jazykoch, čím sleduje, aby sa slovenskí študenti vzdelávali v etike na porovnateľnej úrovni, ako je tomu v zahraničí a aby študijný text  bol pre nich aktuálnou, živou platformou konfrontácie so skutočnosťou, ktorá ich obklopuje a v ktorej budú pôsobiť odborne, ale aj bežne riešiť morálne dilemy, ktoré  nastoľuje najmä rapídny vývoj exaktných vied a technológií.

Z obsahu

1.     Etika ako vedecká disciplína

    1.1.     Definícia a členenie etiky

    1.2.     Hlavné kategórie etiky
        

2.    Zo starších dejín etických  koncepcií

      2.1.    Chammurapiho zákonník

      2.2.    Hippokratova prísaha
 
      2.3.    Etika v Starej a Novej zmluve

      2.4.    Etika v Koráne

      2.5.    Etika v ďalších náboženstvách

      2.6.    Pythagoras zo Samosu (570 - 490 p. n. l.)

      2.7.    Aurelius Augustinus (354 - 430)

3.  Vybrané normatívne etiky

      3.1.    Etika cnosti

      3.2.    Deontologická etika Immanuela Kanta

      3.3.    Etika úcty k životu Alberta Schweitzera

      3.4.    Situačná etika

4.    Vybrané aplikované etiky

      4.1.    Etika vybraných medziľudských vzťahov

      4.2.    Etika starostlivosti

      4.3.    Etika vo výchovno-vzdelávacom procese

      4.4.    Bioetika

       


Cvičenia z biografistiky

Cvičenia z biografistiky

Pavol Parenička
7,20SKLADOM

Vybrané kapitoly zo systematickej etiky

Vybrané kapitoly zo systematickej etiky

Bohumír Hulan, Jana Dzúriková
10,75SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Temporálne databázy

Temporálne databázy

Karol Matiaško, Michal Kvet
21,00SKLADOM

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Vlnové procesy - využitie vlnových procesov v medicíne

Ivo Čáp, Klára Čápová, Milan Smetana, Štefan Borik
20,00SKLADOM