Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa európskych noriem [Martin Moravčík] | edis.uniza.sk

Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa európskych noriem
Martin Moravčík

Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa európskych noriem

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1354-912.00361.51

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Publikácia získala Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2017 v kategórii prírodných a technických vied.
 

Predpätý betón využívame v stavebníctve už viac ako 100 rokov a jeho aplikácie dnes evidujeme naprieč celým spektrom stavebných konštrukcií. Od objektov pozemného staviteľstva, cez inžinierske konštrukcie napr. vodohospodárskych stavieb, líniových stavieb, až po mostné konštrukcie prakticky všetkých rozpätí. Súčasnosť je charakteristická nárastom požiadaviek na spoľahlivosť stavebných konštrukcií, ktorá je primárne zaistená  v kvalitnej analýze konštrukcie premietnutej do výpočtových  postupov. V každej dobe sa využívajú  schémy a procedúry návrhu konštrukcie, zodpovedajúce aktuálnej úrovni vedeckého poznania.  Preto myšlienka poskytnúť ucelený pohľad na modernú teóriu navrhovania a analýzu predpätých  konštrukcií  bola hlavnou inšpiráciou a dala podnet pre vznik tejto monografickej publikácie. Základnou líniou  publikácie je v rozsahu 8 kapitol prezentovať  hlavné princípy statickej analýzy a navrhovania predpätých konštrukcií z pohľadu súčasných poznatkov obsiahnutých v európskych normách. Teoretický výklad problematiky a výpočtové postupy sú doplnené  ilustračnými príkladmi, ako aj príkladmi z praxe obohatené o výsledky autorových diagnostických meraní, prieskumov a analýz predpätých konštrukcií. Publikácie je tiež bohato doplnená  aj farebnými obrázkami a grafmi

Z obsahu

1         Vývoj a základné princípy predpätého betónu

1.1      Historický vývoj

1.2      Podstata predpätého betónu

2         Výhody, nevýhody a aplikácia predpätého betónu v stavebníctve


3         Technológie predpätého betónu

3.1       Rozdelenie z hľadiska technológie zavedenia predpätia

3.2       Stupne predpätia

4          Materiály pre predpätý betón

4.1       Betón

4.1.1    Zloženie betónu

4.1.2    Základné mechanické vlastnosti betónu

4.1.3    Objemové zmeny betónu

4.1.3.2 Dotvarovanie betónu

4.1.3.3 Niektoré ďalšie reologické modely

4.2       Predpínacia výstuž

4.2.1    Výroba a základné vlastnosti predpínacej výstuže

4.2.2    Relaxácia predpínacej výstuže

4.2.3    Únava predpínacej výstuže
 
4.2.4    Druhy predpínacej výstuže

4.2.5    Ochrana predpínacej výstuže

4.3       Kotvenie predpínacej  výstuže

4.3.1    Napínanie a kotvenie dodatočne predpätých prvkov

4.3.2    Charakteristické namáhanie podkotevnej zóny

5          Statické účinky predpätia

5.1       Model ekvivalentného zaťaženia

5.2       Účinky predpätia na staticky neurčité sústavy

5.3       Niektoré praktické  príklady modelovania  účinkov predpätia

6          Napätie v predpínacej výstuži a jeho zmey

6.1       Krátkodobé straty predpätia

2          Navrhovanie predpätých konštrukcií podľa erópskych noriem

6.1.1    Strata trením prepínacej výstuže

6.1.2    Strata poklzom v kotve

6.1.3    Strata okamžitým pružným  pretvorením betónu

6.1.4    Strata  postupným napínaním

6.1.5    Strata relaxáciou predpínacej výstuže

6.1.6    Ďalšie krátkodobé straty predpätia

6.2       Dlhodobé straty predpätia

6.3       Príklad stanovenia predpínacej sily na konci životnosti prvku

7          Základné princípy návrhu  a posúdenia prepätých prvkov

7.1       Okrajové podmienky návrhu predpätia

7.2       Plocha realizovateľného predpätia

7.3       Prípustná poloha kábla

7.4       Overenie napätí v rozhodujúcich štádiách

7.5       Medzný stav únosnosti predpätého prierezu

7.5.2    Šmyková odolnosť

7.6       Príklad posúdenia navrhnutého predpätého prvku

7.7       Medzný stav používateľnosti

7.7.1    Obmedzenie napätí

7.7.2    Kontrola trhlín - stanovenie šírky trhliny

7.7.3    Deformácia predpätých konštrukcií

7.7.3.1 Deformácia prvku bez trhlín

7.7.3.2 Deformácia prvku s trhlinou

7.7.4    Príklad stanovenia šírky trhliny a deformácie predpätého prvku

8          Postupne budované predpäté konštrukcie

8.1       Nehomogenita konštrukcií a účinky dotvarovania betónu

8.2       Vplyv rozdielneho dotvarovania časti konštrukcie

8.2.1    Relaxačná metóda riešenia

8.2.2    Niektoré zjednodušené metódy riešenia

8.2.3    Metóda časovej diskretizácie

8.3       Sledovanie vývoja napätosti letmo betónovanej mostnej konštrukcie

9          Literatúra


Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


 Veselá abeceda v básničkách

Veselá abeceda v básničkách

Emília Hubočanová; Lajda
5,01SKLADOM

Ako veci vidíme

Ako veci vidíme

Ivan Turek
11,00SKLADOM