CD - Informatika 2 [RNDr. Daniela Šusteková, PhD.] | edis.uniza.sk

CD - Informatika 2
RNDr. Daniela Šusteková, PhD.

CD - Informatika 2

ISBNcena v €cena v Sks 20% DPH
978-80-554-1382-22.9087.37

Skriptá v elektronickej podobe.

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

     Predkladaný CD-ROM je určený študentom všetkých študijných programov 1. ročníka Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity a má slúžiť ako študijný materiál  prepredmet INFORMATIKA 2.

Skriptá umožňujú  zoznámiť sa s problematikou počítačových sietí, ich rozdelením, architektúrou, vysvetľujú  typy sietí. Je v nich popísaný sueťový hardvér a sieťový softvér, umožňujú pochopiť komunikačné protokoly a štandardy. V časti internet je popísaná štruktúra Internetu, komunikačné prorokoly, ktoré sa v ňom využívajú a jeho najdôležitejšie a najpoužívanejšie funkcie a možnosti.

Predkladané skriptá sú určené študentom fakulty PEDaS, ktorí sa potrebujú zorientovať v sieťovej terminológii, pochopiť  fungovanie sietí, s ktorými prichádzajú a budú prichádzať v budúcnosti do styku, môžu sa dozviedieť, čo všetko počítačové siete umožňujuú, aký komfort  im môžu pre ich budúce pracovisko alebo firmu poskytnúť.

Z obsahu

1.             ZÁKLADY POČÍTAČOVÝCH SIETÍ

    1.1   HISTÓRIA VZNIKU SIETÍ
            1.1.1    Čo priniesli počítačové siete pre používateľov
    1.2    POČÍTAČOVÁ SIEŤ - CHARAKTERISTIKA
    1.3    ROZDELENIE - TAXONÓMIA  POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
             1.3.1   CHarakteristika sietí podľa rozsahu - PAN, LAN, MAN, WAN
    1.4    ZÁKLADNÉ FUNCKIE POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
             1.4.1    Zdieľanie
             1.4.2    Komunikácia
             1.4.3   Terminálový prístup
             1.4.4   Distribuované aplikácie

    1.5    TOPOLÓGIA SIETÍ
             1.5.1    Fyzická topológia sietí
             1.5.2    Logická topológia sietí

    1.6    SERVER SIETE
             1.6.1    Typy serverov
             1.6.2    Technické požiadavky na server
             1.6.3    Zabezpečenie rerverov - clustrovanie

    1.7    PRACOVNÁ STANICA (WORK STATION)
    1.8    POUŽÍVATEĽ SIETE
             1.8.1    Činnosť používateľov v sieti (1)
    1.9    ZÁKLADNÉ KONCEPCIE POČÍTAČOVÝCH SIETÍ - VÝPOČTOVÉ MODELY
             1.9.1    Centralistické modely
             1.9.2    Decentralistické modely
             1.9.3    Kompromisné modely

    1.10  POČÍTAČOVÁ KOMUNIKÁCIA
             1.10.1  Komunikačné protokoly
             1.10.2  Štandardné protokoly

    1.11  REFERENČNÝ MODEL ISO/OSI  (SEDEMVRSRTVOVÝ MODEL)
             1.11.1  Fyzická vrstva                                                                                                                1.11.2  Linková (spojová)vrstva
             1.11.3  Sieťová vrstva
             1.11.4  Transportná vrstva
             1.11.5  Relačná vrstva
             1.11.6  Prezentačná vrstva
             1.11.7  Aplikačná vrstva

    1.12  MODEL PROJEKT 802
             1.12.1  Vylepšenie druhej vrstvy modelu 802.X
    1.13  ŠTANDARDNÉ PROTOKOLY
             1.13.1  Realizácia jednotlivých vrstiev modelu OSI RM
             1.13.2  Najvýznamnejšie štandardné protokoly

    1.14  RIADENIE KOMUNIKÁCIE V SIETI - PRÍSTUPOVÉ METÓDY
             1.14.1  Riadené prístupové metódy
             1.14.2  Neriadené prístupové metódy

    1.15  SIEŤOVÁ ARCHITEKTÚRA
             1.15.1  Ethernet
             1.15.2  TokenRing
             1.15.3  AppleTalk
             1.15.4  ARCnet

    1.16  POKROČILÉ TECHNOLÓGIE V SIETI WAN
             1.16.1  X.25
             1.16.2  Frame Relay
             1.16.3  ATM
             1.16.4  SONET
             1.16.5  SMDS (Switched Multi-megabit Data Service)
             1.16.6  MPLS (Multi Protokol Label Switching)

              Hlavička paketu
              MPLS label
              Hlavička IP paketu
              Obsah IP paketu
    1.17  SIEŤOVÝ HARDVÉR

             1.17.1  Prenosové média
             1.17.2  Opakovač (repeater)
             1.17.3  Rozbočovač(HUB)
             1.17.4  Prepínač (Switch)
             1.17.5  Most (Bridge)
             1.17.6  Smerovač (Router)
             1.17.7  Brána (Goteway)
             1.17.8  Prístupový bod (Access Point)
             1.17.9  Štruktúrovaná kabeláž
             1.17.10 Karta pre sieťové rozhranie
             1.17.11 Modemy

    1.18  SIEŤOVÝ SOFTVÉR
             1.18.1   Funkcie sieťových operačných systémov
             1.18.2  Adresárové služby operačných systémov

    1.19  BEZPEČNOSŤ  SIETÍ LAN,WLAN
             1.19.1  Trojstupňové zabezpečenie siete LAN
             1.19.2  Špecializované konzoly pre systémový a bezpečnostný manažment
             1.19.3  Zvýšenie bezpečnosti sietí vytvorením VLAN (Virtual Local Area Network)
             1.19.4  Bezpečnosť bezdrôtových sietí - WLAN (Wireless Local Area Network)
             1.19.5  112


2.             INTERNET

    2.1    DEFINÍCIA, HISTÓRIA, MOŽNOSTI INTERNETU
    2.2    PROTOKOLY TCP/IP
             2.2.1    Vrstvy TCP/IP
    2.3    ŠTRUKTÚRA INTERNETU
    2.4    IDENTIFIKÁCIA OBJEKTOV NA INTERNETE
             2.4.1    IP adresy
             Doménové mená

    2.5    URL
    2.6    SLUŽBY INTERNETU
             2.6.1    Princíp fungovania internetových služieb
             2.6.2    ELEKTRONICKÁ POŠTA
             2.6.3    SLUŽBA FTP (File Transfer Protocol)
             2.6.4    WWW (World Wide Web)
             2.6.5    ĎALŠIE SLUŽBY INTERNETU

    2.7    CLOUD COMPUTING
    2.8    KONVERGENCIA SIETÍ
             2.8.1    ISDN/B-ISDN
             2.8.2    Konvergované IP siete
   
2.9    VIRTUÁLNE PRIVÁTNE SIETE
             2.9.1    Výhody VPN
             2.9.2    Typy VPN
             2.9.3    Tunelovanie
             2.9.4    Bezpečnosť VPN

    2.10  BEZPEČNOSŤ SIETÍ PRIPOJENÝCH NA INTERNET
             2.10.1  Potreba ochrany údajov v sieti
             2.10.2  Detekcia a prevencia narušenia siete
             2.10.3  FIREWALL

    2.11  SPôSOBY PRIPOJENIA NA INTERNET
             2.11.1  Dial-up pripojenie k Internetu využitím telekomunikačnej siete pre analógový
                         prenos (existuje už len ojedinele)
             2.11.2  Dial-up pripojenie k Internetu využitím telekomunikačnej siete-ISDN
             2.11.3  Pripojenie k Internetu telekomunikačnej siete pre dátový prenos -ADSL
             2.11.4  Pripojenie k Internetu využitím mobilných sietí typu GSM alebo 3G (UMTS)
             2.11.5  Pripojenie k Internetu využitím mikrovlnného vysielania Wi-Fi
             2.11.6  Pripojenie k Internetu využitím metropolotných sietí WiMAX podľa normy 802.16 a
                         802.16a
             2.11.7  Pripojenie k Internetu využitím káblovej televízie - CHELLO

3.             PRÍKLADY VYUŽITIA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ V PRAXI

    3.1    PRÍKLADY VYUŽITIA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ  V RIADENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV
             3.1.1    Počítačová sieť na zber údajov a riadenie technologických procesov vo
                         vodárenských objektoch
             3.1.2    Diaľkové monitorovanie a ovládanie regulačných stanícv plynárenstve
             3.1.3    monitorovací systém úložiska odpadu

    3.2    PRÍKLADY VYUŽITIA POČÍTAČOVÝCH SIETÍ  V OBLASTI PREVÁDZKY A RIADENÍ
            ORGANIZÁCIÍ
             3.2.1    Sklady na kolesách
             3.2.2    Outsourcing technickej štruktúry a služieb účtovníctv a pomocou VPN a
                         terminálových služieb


   
       Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania

Skúšanie cestných vozidiel Praktické merania

Tomáš Skrúcaný, Branislav Šarkan
8,67SKLADOM

CD - PHP pre tvorbu webových stránok

CD - PHP pre tvorbu webových stránok

Marián Pecko, Jiří Tengler
7,80SKLADOM

Manažment bezpečnosti práce

Manažment bezpečnosti práce

Viera Šukalová
7,80SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Úzkokoľajky na Slovensku

Úzkokoľajky na Slovensku

Dušan Lichner
15,40SKLADOM

Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM