Dopravné systémy [Daniel Kalinčák, Juraj Grenčík] | edis.uniza.sk

Dopravné systémy
Daniel Kalinčák, Juraj Grenčík

Dopravné systémy

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
80-8070-530-58.50256.07

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2006

Anotácia

     Skriptá sú určené najmä pre predmet !Dopravné systémy" pre študentov 1. ročníka novo akreditovaných bakalárskych ščtudijných programov "Vozidlá a motory" a "Dopravné stroje a zariadenia". Sú však aj vhodným doplnkom  pri štúdiu dobiehajúcich študijných zameraní, najmä v študijnom odbore "Dopravná a manipulačná technika" a pre všetkých  tých, ktorí sa zaujímajú o dopravu.
    
     Obsah skrípt je venovaný opisu dopravných systémov so zameraním na ich infraštruktúru, dopravné  prostreidky a prevádzku. Pozornosť je venovaná  najmä pozemným dopravným systémom, ale uvedené sú aj základné informácie o vzdušnej  a vodnej doprave, pretože predstavujú významnú časť dopravného systému štátu a vniektoých dopravných systémoch, najmä v kombinovanej preprave sú často priamo ich súčasťou. Časť skrípt je venov aná aj nekonvenčným dopravným systémom  a systémom  kombinovaných prepráv, ktorých význam neustále rastie. Pozornosť je venovaná aj zdvíhacím a manipulačným zariadeniam, ktoré predstavujú nedeliteľnú súčasť dopravných procesov.

     V doteraz existujúcej študijnej literatúre na SJF ŽU literatúra takéhoto typu absentovala. Tieto skriptá by mali aspoň čiastočne túto medzeru vyplniť.

Z obsahu

0.     ÚVOD

1.     VÝZNAM DOPRAVY A JEJ ČLENENIE
        1.1    Porovnanie dopravných systémov
        1.2    Európska dopravná politika
        1.3    Literatúra

2.     HISTÓRIA A VÝVOJ DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV A DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV
        2.1    História a vývoj koľajových dopravných systémov
        2.2    Z histórie cestnej dopravy
        2.3    Z histórie vodnej dopravy
        2.4    Z histórie leteckej dopravy
        2.5    Literatúra

3.     INFRAŠTRUKTÚRA - DOPRAVNÁ CESTA
        3.1    Infraštruktúra koľajovej dopravy
        3.2    Infraštruktúra cestnej dopravy
        3.3    Infraštruktúra vodnej dopravy
        3.4    Infraštruktúra leteckej dopravy

4.     DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY
        4.1    Železničné koľajové vozidlá
        4.2    Koľajové vozidlá MHD
        4.3    Cestné vozidlá
        4.4    Lode
        4.5    Lietadlá
        4.6    Literatúra

5.      SYSTÉMY KOMBINOVANÝCH PREPRÁV
        5.1    Zariadenia na manipuláciu s nákladovými jednotkami
        5.2    Literatúra

6.     NEKONVENČNÉ DOPRAVNÉ SYSTÉMY
        6.1    Jednokoľajné systémy
        6.2    Magnetické rýchlodráhy
        6.3    Ozubnicové železnice
        6.4    Lanové dopravné systémy
        6.5    Potrubný kontajnerový dopravný systém
        6.6    Literatúra

7.     DVOJCESTNÉ VOZIDLÁ  A STROJE
        7.1    Literatúra

8.     PRERVÁDZKA DOPRAVNÝCH SYSTÉMOV
        8.1    Vývoj organizácie a riadenia dopravy
        8.2    Správa dopravnej  infraštruktúry
        8.3    Prevádzka železničnej dopravy
        8.4    Prevádzka cestnej dopravy
        8.5    Prevádzka vodnej dopravy
        8.6    Prevádzka leteckej dopravy
        8.7    Literatúra

9.     ZDVÍHACIE A MANIPULAČNÉ ZARIADENIA
        9.1    Historický vývoj dopravy a manipulácie s materiálom
        9.2    Členenie manipulačných a dopravných zariadení
        9.3    Literatúra

Príloha 1
Rozdelenie vozidiel do druhov a kategórií


Úvod do termomechaniky

Úvod do termomechaniky

Peter Kriššák, Jana Mullerová
4,65VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Elektromobilita

Elektromobilita

Michal Frivaldský a kolektív
39,00SKLADOM

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Enviromentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM