Riadenie motorov použitím systému B&R [Jozef Hrbček, Vojtech Šimák, Marián Hruboš] | edis.uniza.sk

Riadenie motorov použitím systému B&R
Jozef Hrbček, Vojtech Šimák, Marián Hruboš

Riadenie motorov použitím systému B&R

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1327-39.90298.25

Ľutujeme ale publikáciu nieje možné objednať, nakoľko je vypredaná!

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

     Náplňou tejto publikácie je boznámenie s so štruktúrou  riadením vybraných druhov motorov pre priemyselnú automatizáciou. Táto publikácia sa viaže na použitý hardvér mechanického modelu riadenia motorov, krížového stola a systému loptičky  na kotúčoch, ktoré sú umiestnené v laboratóriách  Katedry  riadiacich a informačných systémov.
     V mechanickom modeli riadenia motorov sú osadené kdva krokové motory a jeden synchrónny servomotor. To postačuje pre znázornenia rôznych profilov riadenia motorov a taktiež pre  pre názornú demonštráciu asynchrónneho, resp. synchrónneho  chodu dvoch osí motorov. Druhým zariadením  je krížový stôl, ktorý sa skladá z dvoch lineárnych motorov riadených  meničmi  Acopos, kde okrem bežných funkcií základných  pohybov môžeme implementovať funkciu CNC stroja. Posledným zariadením je systém riadenia polohy loptičky, kde je použitý trojfázový  asynchrónny motor  a frekvenčný menič. V jednotlivých systémoch sú tiež podrobne opísané  použité snímače. Študenti budú mať takto možnosť bližšie sa zoznámiť s riadením a polohoaním osí  motorov pomocou PLC a meničov, naviac majú možnosť dobre sa naučiť pracovať v novom , inovovanom softvérovom prostredí Automation Studio, programovať riadiace aplikácie  pomocou PLC s využitím meničov pre rôzne druhy motorov, implementovať riadiace algoritmy a tvoriť vizualizácie pre operátorské rozhraniena zariadeniach typu PowerPanel.
     Ďalším cieľom tejto publikácie je podpora nového predmetu "Akčné členy pre automatizáciu", ktorý bol zavedený do študijného programu automatizácia. Hlavným zameraním tohto predmetu  bude naučiť študentov teóriu pohonov najčastejšie používaných strojov v automatizácii. Ďalej  podľa možnosti v čo najväčšej miere ich konfrontovať s problémami a riešeniami pohonných  mechanizmov, pred ktoré budú  postavené v automatizačnej prxi. Tento nový predmet nahrádza existujúce predmety venované len  elektrickým strojom a dopĺňa ich  o pneumatické a hydraulické systémy. Po úspešnom absolvovaní predmetu "Akčné členy pre automatizáciu" by študenti mali byť schopní identifikovaťa rozlišovať medzi rôznymi typmi záťažových  charakteristík motorov a vedieť správne nakonfigurovať riadiaci systém  s takýmti pohonom.  Pre tento predmet  je táto publikácia veľmi cenným štartom a základom ďalších  rozširujúcich publikácií.
     V neposlednom rade je úlohou  tejto publikácie  podrobne vysvetliť a odôvodniť  jednotlivé kroky  a konfiguráciu  pri tvorbe projektu,  podať osobné skúsenosti a rady, opísať  možné problémy ktoré sa počas  tvorby  projektu môžu vyskytnúť. Nakoľko sa jedná o programovanie reálnej mechaniky, ktorá má určité ohraničenia, je  veľmi dôležité dbať na opatrnosť a myslieť na možné deštrukčné následky. Treba si preto dobre uvedomiť aké má  riadený systém hranice, z čoho plynú rôzne softvérové a hardvérové ohraničenia.

 

Z obsahu

1.       ÚVOD
2.       RIADIACI SYSTÉM
3.       MENIČ ACOPOS
  
3.1.  Stručný popis servomeniča
         3.1.1.   Základné parametre servomeniča
         3.1.2.   Svorkovnice servomeniča Acopos
         3.1.3.   Rozširujúce moduly
         3.1.4.   Regulačné slučky servomeniča
         3.1.5.   Indikácia stavov servomeniča
         3.1.6.   Bezpečnostná funkcia STO     
   3.2.  Synchrónny servomotor
         3.2.1.   Základné parametre servomotora
         3.2.2.   Snímanie polohy osi servomotora
   3.3.  Lineárny motor
         3.3.1.   Riadenie pohybu lineárnych motorov
         3.3.2.   CNC funkcie
         3.3.3.   Pridanie obslužného programu pre vykonanie CNC programu v G-kóde
   3.4.  Odmeriavací systém pre lineárne motory
         3.4.1.   Pripojenie koncových spínačov
4.       MENIČ PRE KROKOVÉ MOTORY - ACOPOS MICRO
  
4.1.  Menič ACOPOS MICRO
         4.1.1.   Základná charakteristika Acopos Micro meniča
         4.1.2.   Svorkovnice ACOPOSMicro meniča  80SD100XD.C044-01
         4.1.3.   Indikácia stavov Acopos Micro meniča
         4.1.4.   Bezpečnostná funkcia STO ACOPOSMicro stepper  
   4.2.  Krokové motory
         4.2.1.   Základné parametre krokového motora 80MPD5                                                        
         4.2.2.   Konštrukcia krokového motora  
   4.3.  Princíp riadenia krokového motora
         4.3.1.   Návrh budiacich členov pre riadenie pohybu
                  4.3.1.1. Zapojenie Darlingtonovými tranzistormi
                  4.3.1.2. Dvojstupňové zapojenie tranzistorov
                  4.3.1.3. Zapojenie využívajúce obvod ULN2803
                  4.3.1.4. Zapojenie využívajúce obvod L298

   4.4.  Snímanie polohy osi krokového motora
5.       FREKVENČNÝ MENIČ ACOPOS INVERTER X64
  
5.1.  Asynchrónny motor
         5.1.1.  Regulácia otáčok
         5.1.2.  Brzdenie
         5.1.3.  Riadenie systému a implementáciou riadiacich algoritmov
         5.1.4.  PID regulátor
                  5.1.4.1. Deaktivácia integračnej časti
                  5.1.4.2. Režim sledovania
                  5.1.4.3. Implementácia PID v Automation Studio (prog.jazyk ST)
   
      5.1.5.  MPC regulátor
                   5.1.5.1. Implementácia MPC v Automation Studio (prog.jazyk C)
   5.2.  Optický snímač vzdialeností
6.       MODUL NA RIADENIE JEDNOSMERNÝCH MOTOROV
  
6.1.  Jednosmerný motor
         6.1.1.   Meranie parametrov jednosmerného diskového motora
                   6.1.1.1. Meranie odporu vinutia kotvy Ra
                   6.1.1.2. Určenie indukčnosti vinutia kotvy La
                   6.1.1.3. Meranie spriahnutého magnetického toku    PM

         6.1.2.   PWM (pulzne šírková modulácia)
   6.2.  Odporový snímač  polohy
7.       MODEL RIADENIA MOTOROV
  
7.1.  Komunikačné zapojenie riadiaceho systému
   7.2.  Napájacia štruktúra riadiaceho systému
8.       KONFIGURÁCIA RIADIACEHO SYSTÉMU
  
8.1.  Založenie projektu
         8.1.1.   Pridanie nového programu
   8.2.  Konfigurácia servomeniča Acopos
   8.3.  Autotuning Servomotora
         8.3.1.   Výber  módu autotuningu
         8.3.2.   Trace
         8.3.3.   Service interface - vyčítavanie parametrov
         8.3.4.   Servo Loop Optimizer
         8.3.5.   Virtuálna os servomeniča Acopos
   8.4.  Konfigurácia meniča pre krokové motory Acopos Micro
9.       PROGRAMOVANIE RIADIACEHO SYSTÉMU
  
9.1.  PLCopen funkcie
         9.1.1.   Knižnica ACP10_Library
   9.2.  Riadiaca štruktúra Basic Control
         9.2.1.   Stavový diagram podľa PLCopen motion control
         9.2.2.   Vloženie riadiacej štruktúry do projektu
   9.3.  Načítavanie parametrov servomotora
         9.3.1.   Načítanie aktuálnej teploty statorového vinutia servomotora
         9.3.2.   Načítavanie aktuálneho točivého momentu servomotora
   9.4.  Elektronická prevodovka
   9.5.  Vačkové profily
   9.6. Vačkový automat
10.     SYSTEM DIAGNOSTIC MANAGER
11.     MAPP TECHNOLÓGIA
  
11.1 Riadenie motora
12.     ZÁVER
13.     ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
Ako to vidím ja

Ako to vidím ja

Vladimír Hottmar
5,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. preprcované vydanie

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. preprcované vy...

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65SKLADOM

Manažérstvo kvality  Systémy, princípy, postupy

Manažérstvo kvality Systémy, princípy, postupy

Vladimír Konečný
10,02SKLADOM