Ako to vidím ja [Vladimír Hottmar] | edis.uniza.sk

Ako to vidím ja
Vladimír Hottmar

Ako to vidím ja

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1324-25.50165.69

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

     V tejto útlej knižke somsa snažil podľa možnosti prístupným splsobom naznačiť a vysvetliť niektoré otázky a problémy s ktorými sa stretávajú študenti na vysokej škole. Táto kniha je určená všetkým, ktorí chcú študovať. Som si vedomý, že je to atypická knižka, ktorá nie je čisto profilovaná  na jednotlivú tématiku, je skôr prierezová, ale to som chcel dosiahnúť. Netvorí ucelené dielo. Okruhy, ktoré som úmyselne zvolil sa mi javili, že  bybolo vhodné venovať im pozornosť. Jeden z dôvodov je, že počas  mojej vysokoškolskej praxe som zistil, že študenti nie často vždy  vhodným spôsobom interpretovali fyzikálne javy, ktoré sa uplatňovali v rôznych  technických aplikáciách. Ďalší dôvod, prečo predkladám  túto knihu je, že takmer vo všetkých súborných dielach, v ktorých  sa nachádzajú konštanty, sa tieto konštanty berú ako fakt. Autor takéhoto diela sa nezamýšľ+a nad tým, odkiaľ sa ním použitá konštanta  vzala a nie je to ani jeho úlohou. V prvom rade chcem povedať, že konštanty o ktorých sa tu chcem  zmieniť, sú známe už viac ako storokov  a zovšedneli nám natoľko, že si ani neuvedomujeme odkiaľ sa vzali, iba ich používame. Myslím si, že vysokoškolský študent  by ale mal zmysluplným spôsobom ponať súvislosti,  ktoré predurčujú vznik tej ktorej konštanty. A tretí dôvod bola moja snaha , aby po prečítaní tejto knihy nadobudol jej čitateľ dojem , že sa oplatí študovať. Že niektoré na pohľad  zložité javy sa dajú vysvetliť  rukolapným spôsobom a nie sú vlastne vôbec zložité a dajú sa pochpiť. Uviedol som iba niekoľko dôvodov prečo táto knižka vznikla. Z formálneho hľadiska  jednitlivé kapitoly sú takmer nezávislé, a dajú sa čítať samostatne. Niektoré dôležitejšie, ale nijako zvlášť náročné časti, o ktorých sa v tej ktorej kapitole  zmieňujem som dal do dodatkov, kde si čitateľ nájde cestu k požadovanému výrazu. Odporúčam čitateľovi, aby  sa do dodatkov pri čítaní tejto knihy pozrel, uľahčí mu to cestu k cieľu. Matematický aparát som obmedzil na minimum.

Z obsahu

Predhovor

Zoznam použitých symbolov

I.         Uchovanie náboja na kondenzátore, zložky elektrického  a magnetického poľa


           1.   Pripojenie kondenzátora na jednosmerné napätie
           2.   Pripojenie kondenzátora lenh na striedavé napätie
           3.   Pripojenie kondenzátora na jednosmerné napätie aj striedavé napätie
           4.   Indukčný posuvný Maxwelov prúd

II.        Shockleyho rovnica - voltampérová charakteistika diódy

III.       Konštanty


            1.    Planckov a konštanta
            2.    Boltzmanova konštanta
            3.    Konštanty
            3.1. Permitivita vákua
            3.2. Permeabilita vákua

IV.        Charakteristická impedancia

            1.    Charakteristická impedancia
            2.    Spájanie štvrpólov a impedancie medzi štvorpólmi
            3.    Pasívne prispôsobovacie obvody
            3.1  Odporové články
            3.2. Bezstrátove reaktančné články
            3.3. Vlnová impedancia prostredia

V.         Niektoré užitočné matematické postupy a výrazy
  
            1.    Mocninové mnohočleny
            2.    Stirlingov vzorec
            3.    Harmonický signál, fázor signálu
            4.    Rozdelenie náhodných veličín
            4.1. Exponenciálne rozdelenie spojitej náhodnej veličiny
            4.2. Poissonovo rozdelenie diskrétnej  náhodnej veličiny

VI.        Dodatky

             Dodatok 1. Katalógová charakteristika diódy
             Dodatok 2. Stredná hodnota jednocstne usmerneného prúdu napätia
             Dodatok 3. Krivočiary pohyb
             Dodatok 4. Odvodenie vzťahov pre prispôsobovacie 4lánky (20)
             Dodatok 5. Výpočet integrálov I1,I2,I3

Literatúra

Register 
   
Riadenie motorov použitím systému B&R

Riadenie motorov použitím systému B&R

Jozef Hrbček, Vojtech Šimák, Marián Hruboš
9,90VYPREDANÉ
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM

Účtovníctvo podnikateľov  I Podvojné účtovníctvo  2. preprcované vydanie

Účtovníctvo podnikateľov I Podvojné účtovníctvo 2. preprcované vy...

Viera Bartošová, Martina Paliderová
16,65SKLADOM