Statika stavebných konštrukcií 3 [Daniela Kuchárová, Gabriela Lajčáková, Jozef Melcer] | edis.uniza.sk

Statika stavebných konštrukcií 3
Daniela Kuchárová, Gabriela Lajčáková, Jozef Melcer

Statika stavebných konštrukcií 3

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1308-215.00451.89

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2017

Anotácia

Predkladaná učebnica je venovaná aplkáciám deformačnej metódy na statické výpočty  stavebných konštrukcií  a výpočtom niektorých typov konštrukcií, ktoré sú v kontakte  s pružným podložím.

Z obsahu

1         ÚVOD

2         PRINCÍP DEFORMAČNEJ METÓDY

3         ZJEDNODUŠENÁ  DEFORMAČNÁ METÓDA

3.1      Základné pojmy a znamienková konvencia
3.2      Deformačná neurčitosť a základná sústava
3.3      Vyjadrenie vnútorných síl v koncových  priečnych rezoch prútov pomocou zložiek
           uzlových posunutí - základné rovnice deformačnej metódy                                     
3.3.1    Momentové doplnky
3.3.2    Doplnky priečnych síl
3.3.3    Fyzikálny význam súčiniteľov
3.3.4    Zmeny v základných rovniciach pri prúte na jednom  konci kĺbovom uloženom
3.4      Vnútorné sily v medzipodperových priečnych rezoch
3.5      Postup výpočtu zjednodušenou  deformačnou metódou
3.6      Riešenie konštrukcií s neposuvnými uzlami
3.7      Riešenie konštrukcií s posuvnými uzlami

3.7.1    Geometrické vzťahy
3.7.2    Poschodové a stĺpové rovnice
3.8       Riešenie účinkov zmeny teploty
3.8.1    Nerovnomerná zmena teploty - stav II
3.8.2    Rovnomerná zmena teploty - stav I
3.9      Riešenie účinkov popustenia podpier
3.10    Využitie symetrie konštrukcie
3.10.1  Symetrické zaťaženie
3.10.2  Antisymetrické zaťaženie
3.11    Výpočet pretvorenia deformačnou metódou
3.12    Vplyvové čiary pretvárnych a statických veličín

3.12.1  Vplyvové čiary posunutí a pootočení
3.12.2  Vplyvové čiary ohybových momentov v koncových priečnynych rezoch
3.12.3  Vplyvové čiary ostatných statických veličín

4         VŠEOBECNÁ DEFORMAČNÁ METÓDA

4.1      Súradnicový systém, znamienková konvencia a matica tuhosti prúta
4.2      Výpočet prvkov matice tuhosti prúta

4.2.1    Riešenie obojstranne  dokonale votknutého nosníka
4.2.2    Vplyv pretvorenia v rovine XY
4.2.3    Vplyv pretvorenia v rovine XZ
4.2.4    Vplyv pretvorenia v smere osi prúta
4.2.5    Vplyv krútenia okolo osi prúta
4.3      Transformačné vzťahy medzi lokálnym a globálnym  súradnicovým systémom
4.3.1    Transformačné matice
4.3.2    Transformačné vzťahy
4.4       Primárne zaťaženie prútov v lokálnom súradnicovom systéme
4.5       Postup riešenia konštrukcií všeobecnou deformačnou metódou

4.6       Prúty namáhané  ohybom a šmykom
4.7       Rovinné rámové konštrukcie
4.8       Priečne zaťažené rámy, balkónové nosníky a rošty
4.9       Rovinné priehradové konštrukcie


5          KONŠTRUKCIE NA PRUŽNOM PODKLADE

5.1      Prehľad teórií o pružnom podklade
5.2.1    Nekonečne dlhý nosník
5.2.2    Nosník konečnej dĺžky
5.2.3    Dokonale tuhý nosník
5.2      Riešenie nosníka na Winklerovom pružnom podklade
5.3      Riešenie nosníka na Pasternakovom podklade

5.3.1    Nosník konečnej dĺžky
5.4      Teória pružného polpriestoru
5.4.1    Pružný polpriestor
5.4.2    Pružná polrovina
5.4.3    Žemočkinova metóda
5.4.4    Tuhý základ na pružnom polpriestore
       

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Úzkokoľajky na Slovensku

Úzkokoľajky na Slovensku

Dušan Lichner
15,40SKLADOM

Diagnostika a údržba lodných zariadení

Diagnostika a údržba lodných zariadení

Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný
12,63SKLADOM