Praktikum z marketingu I [Anna Križanová, Jana Klieštiková] | edis.uniza.sk

Praktikum z marketingu I
Anna Križanová, Jana Klieštiková

Praktikum z marketingu I

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1306-86.80204.86

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2016

Anotácia

     Praktikum z marketingu I koncepčne vychádza z publikácie  Základy marketingu I. od autorského kolektívu Birnerová-Križanová. Jednotlivé kapitoly oboch publikácií zhodne obsahujú témy: úvod do marketingu, podnikateľské koncepcie, riadenie marketingového  procesu, marketingová filozofia, charakteristika a meranie trhu, výber cieľových  trhov, analýza marketingového prostredia, analýza trhov a nákupného správania zákazníkov, analýza konkurencie, marketingový informačný systém, trhovo orientované strategické plánovanie a marketingový informačný systém, trhovo orientované strategické plánovanie a marketingové plánovanie.
     Pre vypracovanie  zadaní nachádzajúcich sa v praktiku  pritom nie je nevyhnutne  potrebné pracovať súčasne  aj s publikáciou  Základy marketingu I., nakoľko základný teoretický úvod  do témy sa nachádza  nielen na začiatku každej kapitoly  praktika, ale aj pred jednotlivými zadaniami. Zadania  sú konštruované tak, aby si poslucháč utvrdil nadobudnuté a aby získal nové vedomosti, znalosti a zručnosti z oblasti marketingu spôsobom, ktorý by mu mal byť vďaka zaradeniu aktuálnych a prevažne  regionálne známych prípadových štúdií blízky.
     Veríme, že poslucháči  edukačný potenciál , ktorým  praktikum disponuje v plnej miere využijú  a že pri práci s ním budú v tvorivom dialógu  s pedagógmi využívať svoje vlastné doterajšie  vedomosti tak,  aby nadobudli nové, ktoré rozšíria ich obzory nielen v kontexte marketingu, ale aj ostatnej podnikovej praxe a trhovej reality akceptujúc pritom celospoločenské trendy a snažiac sa o prispetie k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja.

Z obsahu

1.     ÚVOD DO MARKETINGU

        1.1 Definícia marketingu

        1.2 Základné pojmy marketingovej teórie

2.     PODNIKATEĽSKÉ KONCEPCIE

        2.1 Podnikateľské koncepcie

3.     RIADENIE MARKETINGOVÉHO PROCESU

        3.1 Riadenie marketingového procesu

        3.2 Obchodné záležitosti

        3.3 Riadenie dopytu

4.     MARKETINGOVÁ FILOZOFIA

        4.1 Marketingová filozofia

5.     CHARAKTERISTIKA A MERANIE TRHU

        5.1 Charakteristika trhu

        5.2 Meranie trhu

6.     VÝBER CIEĽOVÝCH TRHOV

        6.1 Segmentácia
 
        6.2 Targeting

        6.3 Positioning

        6.4 Príprava marketingového mixu pre jednotlivé cieľové segmenty

7.     ANALýZA MARKETINGOVÉHO PROSTREDIA

        7.1 Analýza mikroprostredia

        7.2 Analýza makroprostredia
    
        7.3 SWOT analýza

8.     ANALÝZA TRHOV A NÁKUPNÉHO SPRÁVANIA ZÁKAZNÍKOV

        8.1 Spotrebiteľské trhy

        8.2 Trhy organizácií

        8.3 Trhy inštitúcií a vlády

9.     ANALÝZA KONKURENCIE

        9.1 Identifikácia súčasných konkurentov

10.   MARKETINGOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (MIS)

        10.1 Interný informačný systém

        10.2 Marketingový spravodajský systém

        10.3 Marketingový výskum

        10.4 Realizácia plánu výskumu

        10.5 Interpretácia a prezentácia výsledkov

11.   TRHOVO ORIENTOVANÉ  STRATEGICKÉ PLÁNOVANIE

        11.1 Strategické plánovanie na vrcholovej úrovni

        11.2 Strtategické plánovanie na úrovni strategických podnikateľských jednotiek

12.   MARKETINGOVÉ PLÁNOVANIE

        12.1 Marketingový plán

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV


CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej  preprave tovaru

CD - Modelovanie prepravy vybranej komodity v medzinárodnej preprave tovar...

Jozef Majerčák, Michal Plíhal, Peter Majerčák
3,30SKLADOM

CD - Dane a poplatky v doprave  Návody na cvičenia

CD - Dane a poplatky v doprave Návody na cvičenia

Miloš Poliak, Štefánia Semanová
4,40SKLADOM

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Podnikateľská etiketa: spoločenský styk

Helena Janotová
6,50SKLADOM

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Vybrané kapitoly z medzinárodnej ekonomiky

Tatiana Čorejová, Miriam Garbárová, Margita Majerčáková
11,50SKLADOM

Vybrané state z ekonomiky dopravy II.

Vybrané state z ekonomiky dopravy II.

Štefan Cisko, Stanislav Hreusík
7,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Úzkokoľajky na Slovensku

Úzkokoľajky na Slovensku

Dušan Lichner
15,40SKLADOM

Konštruovanie 1  Návody na cvičenia

Konštruovanie 1 Návody na cvičenia

doc. Ing. Jozef Bronček,PhD.; Ing. Silvester Poljak, PhD., Ing. Ronald...
8,00SKLADOM