Účtovníctvo podnikateľov II Jednoduché účtovníctvo [Martina Paliderová] | edis.uniza.sk

Účtovníctvo podnikateľov II Jednoduché účtovníctvo
Martina Paliderová

Účtovníctvo podnikateľov II Jednoduché účtovníctvo

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
978-80-554-1140-814.00421.76

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2015

Anotácia

Účtovníctvo podnikateľov II je druhou časťou vysokoškolskej učebnice venovanej  jednoduchému účtovníctvu podnikateľských subjektov v zmysle aktuálnej právnej úpravy  účtovníctva v SR. Obsahuje teoretické  informácie o sústave jednoduchého účtovníctv a nadväzujúce na základy účtovníctva podnikateľov  publikované v prvej časti učebnice, právnu úpravu tejto účtovnej  sústavy v SR, a predovšetkým  množstvo praktických príkladov účtovania.

Z obsahu

Predhovor

1     Teoretické východiská  sústavy jednoduchého účtovníctva v SR

       1.1   Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého  účtovníctva
       1.2   Paušálne výdavky
       1.3   Daňová evidencia
       1.4   Sústava jednoduchého účtovníctva

2     Dlhodobý majetok

       2.1   Obstaranie a oceňovanie dlhodobého majetku
       2.2   Odpisovanie dlhodobého majetku
       2.3   Vyradenie dlhodobého majetku

3     Zásoby

4     Príjmy ovplyvňujúce a neovplyvňijúce základ dane z príjmov

       4.1   Príjmy ovplyvňujúce  základ dane z príjmov
       4.2   Príjmy neovplyvňujúce základ  dane z príjmov

5     Výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a nedaňové
       výdavky

       5.1   Daňové výdavky
       5.2   Nedaňové výdavky

6     Priebežné položky

7     Časové rozlíšenie v sústave jednoduchého účtovníctva...

8     Účtovná uzávierka

       8.1   Uzávierkové účtovné operácie

9     Inventarizácia majetku a záväzkov

10   Účtovná závierka

11   Nezdaniteľné časti základu dane

12   Súvislý príklad


Zoznam skratiek
Zoznam literatúry
Príloha 1 - Peňažný denník
Príloha 2 - Daňové priznanie         Hospodárska politika v teórii a praxi

Hospodárska politika v teórii a praxi

Elena Gregová
14,30SKLADOM

Financie -  zbierka príkladov

Financie - zbierka príkladov

Katarína Repková Štofková
14,00SKLADOM

Matematika 1

Matematika 1

Vojtech Bálint, Patrik Bohm, Danuše Guttenová, Pavel Novotný, Milan...
6,20SKLADOM

Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb

Ekonomika poskytovateľov leteckých navigačných služieb

Anna Tomová, Karel Havel
12,00SKLADOM

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Úzkokoľajky na Slovensku

Úzkokoľajky na Slovensku

Dušan Lichner
15,40SKLADOM