CD - Informačné systémy v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve [Vladimír Konečný,Jozef Gnap,Miloš Poliak] | edis.uniza.sk

CD - Informačné systémy v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve
Vladimír Konečný,Jozef Gnap,Miloš Poliak

CD - Informačné systémy v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve

ISBNcena v €cena v Sks 20% DPH
978-80-554-0828-63.0090.38

Skriptá v elektronickej podobe

zaradenie publikácie: Študijná literatúra

roky vydania: 2014

Anotácia

     V súčasnom, dynamicky sa vyvíjajúcom  nielen podnikateľskom, ale i spoločenskom prostredí, si len ťažko dokážeme predstaviť život okolo nás bez použitia najnovších  výdobytkov vedy a techniky.
    
     Aj cestná nákladná doprava a zasielateľstvo  sú odvetvia, ktoré dynamicky reagujú, resp. musia reagovať, na technický a technologický pokrok. Aplikácia nových informačných  systémov a technológií je významným nástrojom podpory  riadenia dopravno-zasielateľskej  organizácie a realizácie podnikových činností prostredníctvom používania dostatočných, presných a aktuálnych informácií. Rozhodovanie a riadenie sa realizuje na základe faktov, nie je náhodné a chaotické.

     Kolektív autorov v kapitolách prierezovo informuje o charakteristikách jednotlivých skupín informačných systémov, technológií a programových vybavení aplikovaných v sektore cestnej nákladnej dopravy a zasielateľstva nielen v podmienkach SR a ich výhodách, prípadne nedostatkov. Načrtáva tiež budúce trendy vývoja.

Z obsahu

Úvod

1.     Informatika a jej význam v cestnej doprave

2.     Dopravné databanky

3.     Programové vybavenia pre dispečerské riadenie a vedenie ekonomickej agendy dopravnej

       firmy
 
4.     Plánovače trás

5.     Programové vybavenia pre optimalizáciu zvozových a rozvozových trás

6.     Knihá jázd a jej využitie v dopravnej firme

7.     Aplikácia informačných systémov pre trasovanie nadmerných a nadrozmerných prepráv

8.     Kontrolné záznamové zariadenia v cestnej doprave

9.     Systémy pre identifikáciu a meranie parametrov cestných vozidiel

10.   Navigačné systémy a možnosti   využitia v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve

11.   Informačné systémy pre výber mýta v cestnej doprave

12.   Využitie dynamických informácií v cestnej doprave

13.   Súčasný stav v SR v oblasti inteligentných dopravných systémov vo väzbe na využitie v

        cestnej nákladnej doprave

14.   Systémy pre elektronickú komunikáciu dopravcov s colnou štátnou správou

Zoznam použitých skratiek

Zoznam použitej loiteratúrySúbor otázok testu všeobecných vedomostí na prijímacie konanie na bakalárske štúdium

Súbor otázok testu všeobecných vedomostí na prijímacie konanie na baka...

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
2,50SKLADOM

CD - Hardvér personálnych počítačov

CD - Hardvér personálnych počítačov

Peter Adamko, Marta Knutelská, Michal Pavličko
3,84SKLADOM

Vybrané state z ekonomiky dopravy I.

Vybrané state z ekonomiky dopravy I.

Štefan Cisko, Stanislav Hreusík
6,60SKLADOM

Praktikum z ekonomiky podniku

Praktikum z ekonomiky podniku

Martina Gogolová, Anna Križanová
5,00SKLADOM

Možnosti využitia databázových systémov v poštovom podniku

Možnosti využitia databázových systémov v poštovom podniku

Martina Kováčiková, Iveta Kremeňová, Juraj Fabuš, Ján Fľak
5,50SKLADOM
Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Manažment podnikov v železničnej doprave 2

Eva Nedeliaková, Ivan Nedeliak
14,75SKLADOM

Metodika konštruovania

Metodika konštruovania

Ronald Bašťovanský, Jozef Bronček, Martin Žarnay
15,00SKLADOM