Súčasné trendy v statickej a dynamickej analýze konštrukcie koľaje Klasický koľajový rošt [Joze Melcer, Daniela Kuchárová] | edis.uniza.sk

Súčasné trendy v statickej a dynamickej analýze konštrukcie koľaje Klasický koľajový rošt
Joze Melcer, Daniela Kuchárová

Súčasné trendy v statickej a dynamickej analýze konštrukcie koľaje Klasický koľajový rošt

ISBNcena v €cena v Sks 10% DPH
80-7100-834-61.5045.19

zaradenie publikácie: Zľavnené knihy

roky vydania: 2001

Anotácia

     Predkladaná monografia je venovaná niektorým mechanickým otázkam klasickej konštrukcie koľaje tvorenej koľajovým roštom. Na začiatku podáva prehľad o výpočte  namáhania koľajníc a prenose silových účinkov  z temena koľajnice do podložia koľaje  v statickom alebo kvázi  dynamickom  režime zaťaženia. Mapuje situáciu od roku  1835 až po súčasnosť. Ďalej predkladá návrh nového výpočtového modelu pre výpočet namáhania  koľajníc, ktorý zohľadňuje vplyv  silových momentových väzieb  medzi koľajnicou  a podvalmi, respektíve medzi podvalmi a podložím. Zdôvodňuje návrh takéhoto výpočtového modelu, uvádza jeho potrebný matematický popis a prezentuje rozsiahlu parametrické štúdiu ozrejmujúcu  vplyvy rôznych parametrov ovplyvňujúcich vlastnosti analyzovaného modelu. Popisuje metodiku experimentálneho určovania tuhosti silových a momentových väzieb a konfrontuje  možné výsledky získané numerickou cestou pri aplikácii  navrhnutého výpočtového modelu s výsledkami experimentálnych meraní in situ.

Z obsahu

1    Obsah

2    Úvod

3    Prehľad o stave riešenia problému

4    Nový výpočtový model

5    Porovnanie experimentálnych a analytických výsledkov

6    Dynamické výpočtové modely

7    Experimentálne merania in situ

8    Závery

9    Literatúra

Vyberte si
uptavka

Obchodné podmienky

Všetky práva vyhradené.
© 2010 EDIS vydavateľstvo ŽU

Konverzný kurz: 30.1260 Sk/€Registracia | Zabudli ste heslo?

Nákupný košík obsahuje
0 položiek
0 € (0 Sk)


Vydavateľstvo EDIS odporúča:


Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online priestore

Digitálny marketing – vybrané nástroje prezentácie podniku v online pr...

Gabriel Koman, Martin Holubčík, Milan Kubina
25,20SKLADOM

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Environmentálne problémy sídelných útvarov

Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová
8,00SKLADOM